Styrelsen 2019

Ordförande
Cecilia Johansson

Sekreterare
Karin Tjernberg

Ledamöter
Jennie Norström
Caroline Rosen
Ellen Ottosson
 
Suppleant
Veronica Andersson
Helena Borgenstrand
Elin Johansson
Marie Kling

Revisor
Gunilla Svensson