Medlemsavgifter 2020

Juniorkort 0-20 år 245 SEK
Seniorkort 21 år och uppåt 350 SEK

Familjekort (gäller för samtliga i familjen och alla måste vara skrivna på samma adress) 750:-

Stödmedlem 200:-
Ange namn och fullständigt personnummer på samtliga medlemmar vid inbetalning av medlemsavgift. Betalas in till BG 5614-0858.