Vill du bli medlem?

Varmt välkommen som medlem till norra Smålands trevligaste ridklubb.

Medlemskap

Juniorkort till och med 20 år: 350 kr
Seniorkort 21 år och uppåt: 450 kr.

Familemedlemskap

Familjekort (gäller för samtliga i familjen och alla måste vara skrivna på samma adress) 900 kr.

Stödmedlem

Supporta GRK:s ridverksamhet genom att bli stödmedlem, för endast 200 kr.

Ange namn och fullständigt personnummer på samtliga medlemmar vid inbetalning av medlemsavgift. 
Betalas in till BG 5614-0858.