Ungdomssektionen i GRK 2021

Ordförande
Molly Andersson

Sekreterare
Nadja Ottosson

Ledamöter
Fanny Malmersjö
Fanny Norström
Klara Juhte
Esther Pettersson