Ungdomssektionen i GRK 2021

Ordförande
Elvira Berg

Sekreterare
Nadja Ottosson

Kassör
My Socjusz

Ledamöter
Fanny Malmersjö
Fanny Norström
Klara Juhte
Esther Pettersson