Regler för ridning på anläggningen

Dessa regler för enskild ridning på GRK gäller både utebanorna och ridhuset.

  • All betalning ska ske FÖRE ridning på GRK:s ridbanor till bankgiro nr: 5614-0858. Skriv namn, anläggningsavgift och vilket datum det gäller.
  • Medlemskap i GRK krävs för att få lösa anläggningsavgift och skall även den betalas i förskott till samma bankgiro nr: 5614-0858. Skriv namn och fullständigt personnummer.
  • Hoppning får ske i samråd med övriga som rider och då ska hinder och bommar ställas ihop/plockas undan efter avslutad ridning.
  • Longering får ske i samråd med övriga som rider och med försiktighet.
  • Hjälm skall bäras vid all ridning på våra banor. Alla barn/ungdomar bör använda säkerhetsväst vid all ridning.
  • Mocka efter din häst både på ridbanan och anläggningens övriga områden.
  • Skulle reglerna, mot förmodan, inte följas äger ridskolan rätt att neka denna privatryttare fortsatt ridning på anläggningen samt kräva en avgift på 500:-.