Regler för ridning på anläggningen

Trygghet och säkerhet för både ryttare och häst är vår främsta prioritet i GRK. Dessa regler gäller för enskild ridning på både våra utebanor och i ridhuset.

GRK:s regler för ridning på utebanorna och i ridhuset

  • Anläggningsavgift ska betalas FÖRE ridning på GRK:s ridbanor till bankgiro nr: 5614-0858. Skriv namn, anläggningsavgift och vilket datum det gäller.
  • Hoppning får ske i samråd med övriga som rider och då ska hinder och bommar ställas ihop/plockas undan efter avslutad ridning.
  • Longering får ske i samråd med övriga som rider och med försiktighet.
  • Hjälm skall bäras vid all ridning på våra banor. Alla barn/ungdomar bör använda säkerhetsväst vid all ridning.
  • Mocka efter din häst både på ridbanan och anläggningens övriga områden.
  • Skulle reglerna, mot förmodan, inte följas äger ridskolan rätt att neka denna privatryttare fortsatt ridning på anläggningen samt kräva en avgift på 500:-.